Vesleelva

Det var kaldt ved Vesleelva i dag, for solen nådde ikke ned hit. Skiltet vi kan skimte til venstre i bildet, har denne teksten: "SIS-radiostasjonen Meton opererte høsten 1943 herfra med strøm fra Løvenskiolds kraftstasjon i bekken her. Den måtte flytte etter å ha vært peilet inn av tyskerne." SIS er forkortelse for Secret Intelligence Service. Se også bilde nr. 20659. På den andre siden av elven står et annet skilt, til minne om Milorggruppe 13313, som hadde lagret våpen i en steinrøys ca. 150 meter nord for skiltet.

Vesleelva

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

13 Des 2015

Desembersol over jordet Øst-Kølabonn

Av Odd Tore Saugerud |

I Tanumskogen ligger to jorder, Kjerkebråtan syd for kirken og Øst-Kølabonn midt på Tanumåsen. Her var det kuldegrader denne dagen, men midt på dagen hadde likevel sola nok varme til å tine mesteparten av rimet der den kom til. Jordet har navn etter en kølabonn ved den vestlige delen av jordet. Jordet dyrkes fortsatt, og i jordekanten ligger høyballer etter årets avling.

13 Des 2015

Skiføre til jul?

Av Eyvind Wang

Omsider er det is på Store Sandungen, men trygg er den ikke.

13 Des 2015

Luciadag ved Kroktjern

Av Torgeir Stenstad

Opp i åsen øst for Lutvann har isen lagt seg, og sola kommer så vidt over åsen og gir et gyllent skjær. Men isen forble uprøvd - ennå ikke sikker her.