Loka: et grunt vann

Bildet viser Loka sett fra nordbredden. Vinterstid, med snø og lav vannstand, er alle småøyene godt synlige. Det er påfallende hvordan lyset skiftet fra litt gyllent til mer kaldt og blått i løpet av noen få minutter. Men det virket som om at temperaturen også sank følbart samtidig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Jan 2016

Loka sett fra utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Dette er utløpet fra Loka, og stryket der fossekallen på bilde nr. 24853 ble fotografert. Sommerbildet, bilde nr. 20034, er tatt fra omtrent samme sted, men da var vannstanden høyere.

19 Jan 2016

Fossekallen tar en liten pause i matjakten

Av Odd Tore Saugerud |

Siden den grunne elva fra Storflåtan er helt åpen fra Flåtademningen og ut i Vesleflåtan, er den et paradis for fossekallene vinterstid. Jeg observerte sannsynligvis fire individer på turen langs elva, to øverst nær Storflåtan, og to her i stryket ved Lokademningen. De var i hektisk aktivitet, dykket og «fløy» i vannet, snappet luft, og dykket igjen. Men av og til tok de en tre-fire sekunders pause for å komme seg igjen og skaffe seg oversikt, og da gikk det an å sikte seg inn på dem. Men avstanden ble i lengste laget, de har en ganske stor intoleransesirkel.

19 Jan 2016

Lokedemningen om vinteren

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 20035 viser Lokedemningen sommerstid. Etter kuldeperioder vinterstid skulle man kanskje vente seg at det frøs til her, med Loka som reservoar og ganske liten vannføring. Men vannet kommer fra bunnluka i Flåtademningen, se bilde nr. 24857, og tar snarturen langs nordbredden av grunne Loka i stedet for å blande seg med vannet i Loka. Kartet i Markadatabasen er feil her, løpet deler seg før Loka, og vannføringen i Skogbestyrer Hoffarts kanal, se bilde nr. 20041, er minimal vinterstid, så den er helt frosset til.