Skibussen har ankommet Ringkollen

Skibussen har nettopp ankommet Ringkollen søndag 17. januar 2016, og skiløperne hilses av sola som nettopp har stått opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Jan 2016

Flåtademningen: vinterstemning med snødekkede trær og et skispor som vender

Av Odd Tore Saugerud

Det ble enda en herlig vinterdag i Marka, kald, men vakker. Over Storflåtan er det ikke preparert løype ennå, men det går skispor mellom øst- og vestbredden, og jeg så minst to skiløpere krysse vannet. Løypa over brua nedenfor demningen var nypreppet, men det var uventet lite snø enkelte steder.

19 Jan 2016

Flåtademningen: bare vann gjennom bunnluka

Av Odd Tore Saugerud

Som bildet viser, er det bare ubetydelige lekkasjer i den isdekkete luka i det gamle fløtningsløpet, slik at vannet hovedsakelig kommer gjennom bunnluka og derfor er bunnvann. Vann har størst spesifikk vekt ved +4 °C, så vanntemperaturen her er høyere enn i utløp hvor det renner overflatevann.

19 Jan 2016

Elveløpet fra Storflåtan mot Loka

Av Odd Tore Saugerud

Vassdraget fra Storflåtan var fløtningselv blant annet for tømmeret fra kjerraten i Åsa, og var i bruk som det til tømmerbilene overtok. Det var derfor viktig at elveløpet var så rett og regelmessig som mulig, slik som bildet viser.