På vei mot Søndre Heggelivann

Løypa over Heggelivannene tar en sving opp på land i overgangen mellom Nordre og Søndre Heggelivann. Her er skiløperen bokstavelig talt på vei mot nedkjøringen til Søndre Heggelivann søndag 17. januar 2016, mens bjørkene bukker ærbødig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Jan 2016

Skibussen har ankommet Ringkollen

Av Odd Stiansen

Skibussen har nettopp ankommet Ringkollen søndag 17. januar 2016, og skiløperne hilses av sola som nettopp har stått opp.

19 Jan 2016

Flåtademningen: vinterstemning med snødekkede trær og et skispor som vender

Av Odd Tore Saugerud

Det ble enda en herlig vinterdag i Marka, kald, men vakker. Over Storflåtan er det ikke preparert løype ennå, men det går skispor mellom øst- og vestbredden, og jeg så minst to skiløpere krysse vannet. Løypa over brua nedenfor demningen var nypreppet, men det var uventet lite snø enkelte steder.

19 Jan 2016

Flåtademningen: bare vann gjennom bunnluka

Av Odd Tore Saugerud

Som bildet viser, er det bare ubetydelige lekkasjer i den isdekkete luka i det gamle fløtningsløpet, slik at vannet hovedsakelig kommer gjennom bunnluka og derfor er bunnvann. Vann har størst spesifikk vekt ved +4 °C, så vanntemperaturen her er høyere enn i utløp hvor det renner overflatevann.