Kvitingen

Nysnø på Kvitingen.

Kvitingen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

15 Aug 1954

Bærums Verk Sag & Høvleri 1954

Av Odd Tore Saugerud |

Dette flyfotoet fra sommeren 1954 viser Bærums Verk Sag & Høvleri slik som det var den gang. Tømmeret ligger i elvesvingen før lensa, og det går et transportbånd (kjerrat) derfra og til sagbygningen lenger nede langs elva (til venstre i bildet). Fra den øvre (høyre) enden av sagbygningen går det så et annet transportbånd over elva på broen på bilde nr. 24354, og videre til en annen bygning, kanskje høvleriet? De lyse firkantede klossene er materialstabler. I dag er området der sagbygningen lå, parkeringsplass for Lommedalen kirke, mens Mølladammen skole ligger der trelastlageret var. Sagbruket ble oppført i 1938, og var i alle fall i drift i 1954. Foto fra Bærumssamlingen Bærum Bibliotek, fotografert av Widerøes Flyveselskap, litt forstørret. Gjengitt av Odd Tore Saugerud 7. oktober 2015.

27 Sep 2015

Ned bakken mot Kloppa

Av Eivind Molde

Der nede kan man se litt av Kloppa friluftsområde (til venstre for stolpene). Ser fram til en rast ved Assuren!

01 Aug 2015

Del veien

Av Eivind Molde |

Del veien er Statens vegvesens kampanje for å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken. Skilt som dette er satt opp en rekke steder, blant annet her langs Gamle Mossevei ved Gjersjøen, en strekning som er svært populær blant syklister.