Flyttblokk ved Steinvollseter

Lortholsetra het denne plassen sør for Spålen opprinnelig. Seterfolket følte nok at navnet ikke var berettiget og ønsket heller å kalle den Steinvollseter etter flere flyttblokker som finnes i området. På denne største av steinblokkene fra istiden malte de Steinvollseter for at det nye navnet skulle bli husket.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2003

Tunnelutløpet i Elmedalen

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

I 1907, før demningen i Ørfiske ble bygget ble det ble det laget en tunnel som skulle føre vannet fra Ørfiske mot Movatn. Tunnelen er 1270 m. lang og har sitt utløp i Elmedalen mellom Lørenskoghøgda og Laskerudåsen.

29 Sep 2003

Trolsk stemning ved tunnelutløpet i Elmedalen

Av Anne-Marit og Øyvind Bondkall

I Elmedalen, godt skjult i dalbunnen nedenfor Greveveien mellom Movatn og Ørfiske, har vanntunnellen fra Ørfiske sitt utløp.

04 Okt 2003

Blåtjenn i Østmarka

Av Trond Margido Prøis

Blåtjerntangen i forgrunnen, med Barlindåsen i bakgrunnen.