Klargjøring av løypene i skiskytingsanlegget i Vestmarka

Løypenettet ved Vestmarksetra har blitt vesentlig utvidet, og noen av løypene har blitt lagt om for å minske faren for kollisjon mellom trenende og vanlige turgåere. Her legges det myrjord langs kantene av den egentlige løypa. I forhold til anlegget på Linnerudkollen er løypene utført på en mer skånsom måte mot terrenget og eksisterende sti- og løypenett.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2016

Arenaområdet i skiskytingsanlegget i Vestmarka tar form

Av Odd Tore Saugerud |

Skiskytingsanlegget i Vestmarka er et stor anleggsprosjekt, med mye sprengning og store masseforflytninger. Vest for p-plassene var det før myrlendt med bekkefar med tett kratt, nå skal det bli standplass og vannreservoar for kunstsnøanlegget. Her fjernes feit myrjord og legges i haug for senere bruk langs kantene på løypene og andre steder det er ønskelig med grasbakke.

19 Jun 2016

Langs E18 ved Elvestad

Av Erik Unneberg

Gang- og sykkelveien langs E18 ved Elvestad går mellom Elvestadkrysset og parkeringsplassen ved Skog gård. Bildet er tatt ved Nærbøl, i retning Skog gård (som vi ikke ser, men som ligger 500 meter unna).

18 Jun 2016

Marka24 Magovika

Av Line Mork

Marka24, DNTs arrangement i Nordmarka, trakk nærmere 1000 turgåere ut på skikkelig langtur i helga. Det ble et døgn med sol og regn. Lørdag kveld var det flott stemning på alle måter ved posten i Magovika nord i Hakkloa. Sjelden stor trafikk her!