Den nye Svartendemningen

Svarten har blitt tappet ned ved minst tre anledninger siden 1995, og ved den siste nedtappingen ble demningen grundig renovert. På luftstiden er nå ikke noe av den gamle steindemningen synlig lenger. Nå er det betong, limtre og stål som gjelder. En utettet stabel av naturstein holder det hele på plass. Kanskje er den sistnevnte etter modell av Sysendammen på Hardangervidda, som nylig er blitt utnevnt til monument over norsk ingeniørkunst, og derfor skal stå med naken steinfylling som en dominerende blokade tvers over Sysendalen.

Den nye Svartendemningen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2016

Svartendemningen: vann i hele overløpets bredde

Av Odd Tore Saugerud

I Svartendemningen er det et bredt overløp, og vannet renner i hele overløpets bredde. I tillegg til dette skal det være en underjordisk tappetunnel, men det er uvisst om den sto åpen. Alle innløpselver og –bekker gikk store denne dagen, og fossedurene kunne høres langs hele østsiden.

08 Aug 2016

Hauken er full, men renner ikke over reguleringsluken

Av Odd Tore Saugerud

Det har vært rekordnedbør, og Hauken er full. Likevel kommer det bare lekkasjevann gjennom reguleringsluken i Haukedemningen. Årsaken er å finne snaue 80 meter lenger mot syd: her er en renne i fjellet som fungerer som overløp, og der var det rikelig vann. Til høyre i bildet er tømmerrenna i jern, med påklinkede jernplater på sidene for å ta vare på variasjon i vannstanden under fløtingen.

07 Aug 2016

På toppen av Fet

Av Nina Didriksen

Det er et nesten nytt utsiktstårn på Minjarudkollen. Den høyeste toppen i Fet kommune er 339 moh., og det er flere merkede stier til topps. Fets høyeste punkt, Røysekollen, ligger noen meter høyere, men toppen av den kollen ligger i en annen kommune.