Svartelva går i kløft

bilde nr. 25854 forsvinner vannet fra demningen ganske plutselig. God grunn til å undersøke nærmere: i denne mosegrodde kløfta lager elva en ca. seks meter høy foss, med fossetåke og høl under. Ikke lett tilgjengelig, men hensatte markbokser viser at dette nok er en bra fiskeplass. Svartendemningen kan anes i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2016

Den nye Svartendemningen

Av Odd Tore Saugerud

Svarten har blitt tappet ned ved minst tre anledninger siden 1995, og ved den siste nedtappingen ble demningen grundig renovert. På luftstiden er nå ikke noe av den gamle steindemningen synlig lenger. Nå er det betong, limtre og stål som gjelder. En utettet stabel av naturstein holder det hele på plass. Kanskje er den sistnevnte etter modell av Sysendammen på Hardangervidda, som nylig er blitt utnevnt til monument over norsk ingeniørkunst, og derfor skal stå med naken steinfylling som en dominerende blokade tvers over Sysendalen.

08 Aug 2016

Svartendemningen: vann i hele overløpets bredde

Av Odd Tore Saugerud

I Svartendemningen er det et bredt overløp, og vannet renner i hele overløpets bredde. I tillegg til dette skal det være en underjordisk tappetunnel, men det er uvisst om den sto åpen. Alle innløpselver og –bekker gikk store denne dagen, og fossedurene kunne høres langs hele østsiden.

08 Aug 2016

Hauken er full, men renner ikke over reguleringsluken

Av Odd Tore Saugerud

Det har vært rekordnedbør, og Hauken er full. Likevel kommer det bare lekkasjevann gjennom reguleringsluken i Haukedemningen. Årsaken er å finne snaue 80 meter lenger mot syd: her er en renne i fjellet som fungerer som overløp, og der var det rikelig vann. Til høyre i bildet er tømmerrenna i jern, med påklinkede jernplater på sidene for å ta vare på variasjon i vannstanden under fløtingen.