Elggrop nord-nordvest for Gressestua

Kulturminneoversikt over Maridalen Øst sier følgende: «Fin grop som ligger i åpen furuskog». Gropa ligger vest for og ganske tett inntil jernbanelinjen, men er bare synlig på nært hold. En (liten) stor stein ligger rett syd for den og er bedre synlig. Gropa var kjentmannspost i 1992-94, da med betegnelsen «ulvegravene ved Sander». Det som er vanlig akseptert som ulvegravene ved Sander ligger øst for jernbanelinjen, se bilde nr. 23748. For informasjon om Gressestua, eller Gresstua, se bilde nr. 25863.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2016

Solnedgang og økende vestavind over Hauken

Av Odd Tore Saugerud

Ved Haukedemningen var det fortsatt en fin glød på vesthimmelen, men vinden hadde tatt seg opp, og det var blitt merkbart kaldere. Pent å se på, men fingrene ble ganske kalde på veien tilbake til Damtjern.

08 Aug 2016

Svarten i blåtimen

Av Odd Tore Saugerud

Med høye åser rundt har solen for lengst gått ned over Svarten, og vi er inne i blåtimen. En lense over vannet bryter småbølgene mot sydenden av vannet, og den blanke vannflaten innenfor brytes av et fiskevak rett utenfor OFAs robåt. Stemningsfullt, men nå er det på tide å komme seg hjem.

08 Aug 2016

Ormtjern i kveldssol

Av Odd Tore Saugerud

Ormtjern ligger i en utvidelse i en ganske trang dal, og har skrenter og stup både på øst- og vestsiden. Ikke greit tilgjengelig fra sidene, men det er passerbart langs vannkanten. I kveldssol med tallrike fiskevak er det bare idyll.