Sander gård sett fra nord med Solemskogen i bakgrunnen

Alle bilder av Sander gård i Markadatabasen ser ut til å være tatt fra syd, så for avvekslingens skyld kommer det her et bilde tatt fra nord. De fleste bygningene og en mengde traktoregg og landbruksmaskiner er gjemt bak trærne til høyre i bildet. I bakgrunnen Solemskogen og enda et kraftig bygeværsområde.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Aug 2016

Den daglige ettermiddagsbygen over Maridalsvannet

Av Odd Tore Saugerud

For tiden leverer været etter mottoet «hver dag minst sin regn- eller haglbyge», og det merkes godt i Marka, som nå er mer enn gjennombløt. Dagens smaksdråper ved Sander var store og kalde, men heldigvis få. Kornet begynner å modnes, og det er lite legde her. Lenger vest var det verre.

10 Aug 2016

Stasjon for måling av vannføring i Grytebekken

Av Odd Tore Saugerud

Etter at Damputtbekken, Grytebekken og noen andre, mindre bekker har gått sammen, måles vannføringen rett ovenfor veibrua. I dette området lå også husmannsplassen Sanderstua. I dag var vannstanden 0,7 meter over bunnen av overfallet.

10 Aug 2016

Tufter etter husmannsplassen Gressestua

Av Odd Tore Saugerud

Gressestua eller Gresstua (Gress-stua) var husmannsplass under Sander gård. Den ble ryddet i tidsrommet omkring år 1800, og ligger øst for plassen Sanderstua og rett syd for Damputtbekken. Da Gjøvikbanen kom, ble den liggende tett inntil jernbanelinjen. Solemskogen ønsket holdeplass der, men NSB avslo. Husene ble revet omkring 1920, og jordveien ble tilplantet med gran. Som bildet viser er nå hustuftene helt gjengrodde, men noen steinpilarer er fortsatt synlige. Det er to slike i den nedre delen av bildet. På grunnlag av mønstret av steinpilarene ser det ut til å ha vært tre hus der, derav ett med utgravd kjeller.