Fyllingselva: skiløypebru og gangbru

Om lag 30 meter nedstrøms demningen er det to trebruer: en ganske kort og smal og godt forankret bru nærmest demningen, og en fire meter bred bru med solid understøttelse litt lenger ned. Den siste er brua på skiløypa til Kikutstua, bygget i 2006 for å sikre maskinpreparert løype som er uavhengig av overvann og usikker is.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2016

Demningen i Fyllingen: gammel steindemning og baronvei

Av Odd Tore Saugerud

Allerede på kartet fra 1780 var det tegnet inn en demning ved Fyllingselvas utløp fra Østre Fyllingen. Dette var en kistedemning, som ved en omfattende befaring i 1876 ble funnet å være i så dårlig stand at den snarest måtte bygges om. En ny natursteindemning oppført av tilhogne stein sto ferdig høsten 1878. Dette var den første «moderne» steindemningen i vassdraget, og med noen modifikasjoner dannet den mønsteret for senere steindemninger i Marka. Demningen skulle også fungere som bru på baron Harald Wedel Jarlsbergs vei til Fyllingen og Sandungen, og fikk derfor en bredde på kronen på 2,5 meter. I dag lekker den både mellom steinene og i de fem damlukene.

27 Aug 2016

Utsikt og bålplass på Kampen

Av Nina Didriksen

310 meter over havet ligger Kampen med utsikt over Maridalen og den nordlige delen av Maridalsvannet. En velbrukt sti vitner om at mange går hit.

27 Aug 2016

Høsten på vei ved Steinbutjern

Av Torgeir Stenstad

Alltid flott her ved Steinbutjern. I dag sol og varmt, men høstfargene er på vei.