Grimsvann: en demning og renne som kunne vært i et parkanlegg

Utløpet av Grimsvann er demt opp med en lav demning av tilhogd, tørrmurt naturstein som leder vannet inn i en tilsvarende bygget renne. Hensikten med dette var å øke tilførselen av vann til Oslos drikkevannforsyning. Arbeidet ble utført i 1909 og tidligere, og utførelse og linjeføring her er av en slik kvalitet at dette kunne forsvart sin plass i et parkanlegg. Bilde nr. 25932 viser anlegget slik det var i 2007.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2007

Grimsvann: demning og renne 2007

Av Odd Tore Saugerud |

Bildet viser demning og renne ved Grimsvann slik de var i 2007. Bortsett fra at krattet ved starten av renna har vokst seg større, kunne bildet vært tatt i år (2016). Et spørsmål da og nå var hva hensikten med steinblokken som ligger løs på kronen av demningen var? Det er utmeislet føringsspor i sidene på den, og laget en ansats på toppen. Jeg mener å huske at det også var en slik blokk til helt i enden av demningen. Kan ansatsene vært for dambru, og sporene for trestaver for å øke vannstanden? Kjentmannspost 2004-06.

30 Aug 2016

Løndalstjernet: virvar i vika mot utoset

Av Odd Tore Saugerud

Vika mot utoset og demningen i Løndalstjern er et virvar av nedfalne trær, råtne, vindfall og beverfelte, over flytetorver og myrjord. Dette skyldes nok at området foran damluken har blitt fylt opp med stein, hvor flytetorver etter hvert har satt seg fast. Selve tjernet slutter nå et godt stykke fra demningen, og det renner en bekk blant det som var flytetorver og videre over steinfyllingen før demningen. Sydbredden av tjernet er vanskelig passérbar grunnet tett grankratt og mange beverfelte trær.

30 Aug 2016

Løndalstjernet: Løndalen sett fra demningen

Av Odd Tore Saugerud

Løndalen er en trang dal, nærmest et juv. Vanskelig å se, ikke lett tilgjengelig. Kanskje har «Løn-» i navnet betydningen skjult, den skjulte dalen? Utsikten til den flotte, mosegrodde bergveggen på østsiden er en ekstra bonus ved å besøke demningen. Tilsvarende har jeg bare sett på Kobberhaugene, bilde nr. 16998. Mosen i nedkant av bildet er slutten på nedre del av luftsiden på demningen. Den er utført som en steinfylling i skråning, dvs. ikke kiste, ikke murt.