Småvannsdalen: en vanskelig tilgjengelig og ukjent ruin

På eldre orienteringskart (1989) er det avmerket en ruin i Småvannsdalens bratte østside, på den forholdsvis flate toppen av en liten kolle i lia, med stup på alle kanter unntatt mot nordvest. En gammel sti slingrer seg dit i kratt og steinur, stedvis tydelig utbedret og planert. På stupkanten ligger restene av hytta, mer er det ikke å finne der nå. Ingen ovn, kanskje et (våpen)lager?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Sep 2016

Bro over Dælibekken

Av Erik Unneberg

Det går mange stier i området Kolsås - Dælivann. Her krysser en av blåstiene Dælibekken rett øst for Toppås. Det var fint turvær her i dag, med 20 varmegrader og sol.

04 Sep 2016

På Bjørnåsen midt på Hurumlandet

Av Nina Didriksen |

Kjentmannsposten heter Bjørnåsen 304, mens grunneier ønsker velkommen til Bjønnåsen og naturparken. Hadde det ikke vært for den, ville det nok ha vært tett granskog her. Nå kan vi nyte utsikten mot blant annet svaene på Vardåsen (til høyre for posten) og Oslo (til høyre for høyre tre på bildet). "Bomben" i bakgrunnen er det ingen som riktig vet hva er.

04 Sep 2016

Ny kjentmannspost sør på Stikkvannskollen

Av Nina Didriksen |

Det er åpent og fint på platået sør for tårnet på toppen av Stikkvannskollen. Vi kunne selvfølgelig ha tatt bilde av utsikten sørover med Oslofjorden blinkende i det fjerne, men denne gang vendte vi objektivet nordover. Tårnet og masten skimtes over postklipperens hode.