Småvannsdalen: tuftene etter hjemmefrontshytta

«Hjemmefrontshytta» står det på turutgaven av orienteringskartet fra 2009, men ingen hytte eller ruin er tegnet inn. Området er meget uoversiktlig med småkoller og kløfter fylt med kratt, steinur og/eller myr. Men rundt 1990 fant vi en stor ansamling av bølgeblikkplater i området, så vi visste hva vi skulle se etter. Den nye kjentmannshåndboken gir mer informasjon, og ovenfor blikkplatene fant vi tuftene etter hytta, grunnmuren og litt av en ovn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2016

Småvannsdalen: en vanskelig tilgjengelig og ukjent ruin

Av Odd Tore Saugerud

På eldre orienteringskart (1989) er det avmerket en ruin i Småvannsdalens bratte østside, på den forholdsvis flate toppen av en liten kolle i lia, med stup på alle kanter unntatt mot nordvest. En gammel sti slingrer seg dit i kratt og steinur, stedvis tydelig utbedret og planert. På stupkanten ligger restene av hytta, mer er det ikke å finne der nå. Ingen ovn, kanskje et (våpen)lager?

04 Sep 2016

Bro over Dælibekken

Av Erik Unneberg

Det går mange stier i området Kolsås - Dælivann. Her krysser en av blåstiene Dælibekken rett øst for Toppås. Det var fint turvær her i dag, med 20 varmegrader og sol.

04 Sep 2016

På Bjørnåsen midt på Hurumlandet

Av Nina Didriksen |

Kjentmannsposten heter Bjørnåsen 304, mens grunneier ønsker velkommen til Bjønnåsen og naturparken. Hadde det ikke vært for den, ville det nok ha vært tett granskog her. Nå kan vi nyte utsikten mot blant annet svaene på Vardåsen (til høyre for posten) og Oslo (til høyre for høyre tre på bildet). "Bomben" i bakgrunnen er det ingen som riktig vet hva er.