Stup og diagonal nedgang, nøkkelen til kjentmannsposten

Bilde nr. 26000 viser Wenche og Atie i engasjert diskusjon om beskrivelsen av veien til posten i kjentmannsboken uten bruk av GPS. Her er det vi ble enige om: Følg tråkket på det østre høydedraget fra Stikkvannskollen til du kommer til et stup i retning nær øst mot vest. På nordsiden av dette er det en «hvalrygg» med fastmerke på det høyeste punktet. Fra hvalryggen ser du posten på berg i dagen omtrent rett i syd. Gå ned diagonalhylla på dette bildet, og videre gjennom det småkuperte terrenget på kompasskurs mot syd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Sep 2016

Målerfeste, grensemerke og kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud

På vei til periodens kjentmannspost syd på Stikkvannskollen traff vi Wenche, som kom i motsatt retning. Til tross for mange års erfaring med jakt på kjentmannsposter (uten GPS) hadde hun ikke funnet denne, selv om hun hadde studert håndboken grundig. Mer om dette under bilde nr. 26001. Det mest interessante med dette bildet er tåka som, litt synbolsk, kommer sigende inn fra Oslofjorden. I 1988 besluttet Stortinget, mot Regjeringens vilje, at ny hovedflyplass skulle ligge i Hurummarka ved Stikkvannskollen. Det ble satt ut et rykte om store tåkeproblemer der, og det ble vedtatt å gjøre omfattende værmålinger av varighet og tetthet av tåke på Stikkvannskollen. Dette ble gjennomført, med konklusjon for mye tåke, og ny beslutning om valg av Gardermoen i 1992. Målingene var svært omdiskuterte, og siv.ing. Jan Fredrik Wiborg, som skulle gjennomføre en uavhengig kvalitetssikring av disse, ble funnet død i København under uavklarte omstendigheter. Aftensposten hadde en serie artikler om dette, men dessverre er de fleste lenkene nå brutt. Målerfestet her var derfor for en tåkemåler, muligens kombinert med en vindmåler, men jeg kjenner ikke til vindmålinger her.

08 Sep 2016

Stien fra Ålbyvannet til Stikkvannskollen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 25998 viser hvor stien til kollen tar av fra vannet. Deretter venter 100 meter stigning, mye av den så bratt at også armene må tas i bruk for å komme opp. Her har Atie gjort unna nær 80 meter stigning, og passerer det siste hinderet før hun kan gå normalt igjen. OK oppover når det er tørt, nokså tvilsomt i fuktig vær, og ikke særlig anbefalelsesverdig nedover.

08 Sep 2016

Ålbyvannet 261 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Nordøst for Stikkvannskollen ligger Ålbyvannet, nøyaktig 100 meter lavere enn toppen på selve kollen. Et pent, men ordinært lite skogsvann, usynlig fra kollen og de fleste andre vinkler. Men det er viktig for de som skal opp på Stikkvannskollen fra øst, for midt på vannet starter den svært bratte stien oppover dit. Fra Stikkvannshytta og fra Sandstien går det sti inn hit. Bildet viser utsikten over vannet fra der stien tar av fra det.