Koselig rasteplass

Den blåmerkede stien fra Hakadal golfbane til Kirkebyvangen går forbi Søndre Klopptjern, der det er en koselig rasteplass på vestsiden av tjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2016

Muligheter ved Verkensdammen

Av Erik Unneberg

Ettermiddagen begynte bra! Med 23 grader i skyggen i Hakadal var denne septemberdagen som en fin sommerdag. Solen varmet godt her ved Verkensdammen ved Hakedal Verk, og skiltingen ga flere muligheter til videre tur.

15 Sep 2016

Blåmerket ridevei fra Bysetermåsan til Skjelbreia: en større steinsetting

Av Odd Tore Saugerud

Steinsettingen på bilde nr. 26042 er ikke særlig høy, men likevel godt synlig. En høyere steinsetting finnes noe lenger mot syd, hvor den fyller opp en liten dal. Fortsatt i god stand, og kledelig mosegrodd som resten av landskapet.

15 Sep 2016

Blåmerket ridevei fra Bysetermåsan til Skjelbreia: ned mot Hestedalen

Av Odd Tore Saugerud |

Karen Cudrio, som administrerte Rausjø Bruk på 1700-tallet, lot mange stier bli opparbeidet til rideveier. Så også stien fra Bysetermåsan til Skjelbreia, som i dag er blåmerket. Allerede fra parkeringsplassen og i skrålia langs veien til Vangen er det mange steinsettinger som fortsatt er godt synlige for den som tar seg tid til å se. På bildet ser Atie ned i den ganske dype og myrlendte Hestedalen mellom stidelet til trekkfergen i Svartoren og stidelet rett før Skjelbreia. Kjentmannsposten står på vestsiden av treet i bakken fra syd ned mot Hestedalen. På kartet er den merket i oppoverbakken på nordsiden av dalen.