De sørgelige rester av en pram ved Pjåkavelta

Pjåkavelta er vika nordøst for Furutangen. Her hadde gården Pjåka lager for tømmeret som skulle fløtes til Hauken og videre mot Sørkedalen. Nå er det ingen spor etter denne aktiviteten, kanskje bortsett fra denne nokså store og flatbunnete prammen. Rett ved denne er det også et båthus, se bilde nr. 26114, men det er nok av nyere dato.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2016

Furutangen med Tupperen i bakgrunnen

Av Odd Tore Saugerud

Furutangen i Vesleflåtan kjennetegnes av to høye furuer i kors. I bakgrunnen her, syd for enden av Hauken, ligger den karakteristiske åsen Tupperen (533 moh.), som også er synlig fra mesteparten av Storflåtans nordside.

14 Aug 2016

Bybrua

Av Eivind Molde

Bybrua heter dette boligområdet langs Odnesvegen. Herfra og til Gjøvik sentrum er det gang- og sykkelveg. Vi kan se den på venstre side.

14 Aug 2016

Utsikt fra Grytbakka

Av Eivind Molde

På veg ned Grytbakka, et stykke nedenfor Vardal kirke, er det flott utsikt ned mot dalen og utover mot Gjøvik og Mjøsa, som vi kan skimte til venstre.