Trehørningsdemningen, oversiktsbilde og litt historie

Dagens trehørningsdemning er en tørrmurt steindemning. Årstallet 1841 og bokstaven ”W”, for baron og verkseier Harald Wedel Jarlsberg er risset inn i steinmuren og antas å være det år dammen ble ombygd fra tredemning til murdemning. Den er senere ombygd og reparert flere ganger, blant annet i 1924, kanskje i forbindelse med elektrisitetsverkene lenger ned i vassdraget. Bildet antyder at den har hatt en ytre bordkledning på vannsiden. Vannene i Trehørningsvassdraget var allerede oppdemt med tredemninger så tidlig som på 1600-tallet for å skaffe driftsvann til Bærums Verk. En stor flom i 1638 ødela demninger og verksbygninger. Demningene ble gjenoppbygd som tredemninger, men en ny, stor flom i 1808 ødela i alle fall demningen i Trehørningen. Den ble sannsynligvis erstattet av en kistedemning, men sikker informasjon om det mangler. Det var ikke mulig å se spor etter de eldre demningene nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2016

En pram fra den tiden det var tømmerfløting her?

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 26121 viser en gammel pram som nok har ligget lenge under vann. Den har noen konstruksjonstrekk som det kanskje er verdt å se nærmere på: beregnet for én roer, flatbunnet og stabil, med forsterkninger for og akter. Foran to hull i forsterkningen, akter en halvsirkelformet utskjæring, kanskje for en styreåre for ekstra manøvreringsdyktighet?

28 Sep 2016

Utløpet av tunnelen fra Søndre Heggelivann og en gammel pram

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 26083 viser at det skal utføres arbeid på demningen i Trehørningen, og at vannstanden er i ferd med å bli senket 4,5 meter. Hva har vannet skjult i oppdemt tilstand? I Kampesetervika er nå utløpet av overføringstunnelen fra Søndre Heggelivann godt synlig sammen med betongblokken som skal hindre at råken ved utløpet blir altfor lang. Nå er tilløpet stengt, bare litt lekkasjevann kommer gjennom. Dessuten ligger det en gammel og forlengst sunket trepram der, sannsynligvis et minne fra den tiden det var tømmerfløting over vannet.

28 Sep 2016

Tåken letter over fjorden

Av Kjersti von Krogh

Utsikten fra høyeste punkt på Vardåsen (349 moh.) er flott sydover Oslofjorden, selv om litt av morgentåken fortsatt ligger over lavlandet. Men en fantastisk sensommerdag i slutten av september!