Søndre Branntjern sett fra sydenden

Et greit veivalg mot Revshammaren fører naturlig forbi sydenden av Søndre Branntjern, hvor det var kjentmannspost i perioden 1990-92. Et vakkert lite skogstjern med flytetorver langs bredden, og noen stup som avveksling. Ganske urørt natur uten stier og flatehogster, men med gråspett og elger.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Okt 2016

NM i orientering 1945: post nr. 2

Av Odd Tore Saugerud

På denne flate kollen lå post nr. 2 i det første norgesmesterskapet i orientering etter krigen, og her var det kjentmannspost 2012-14. Kanskje var tørrgranene på bildet unge tilskuere i 1945? Med dagens orienteringskart ville dette vært en meget enkel post: det høyeste punktet på en lang og markert åsrygg, typisk oppfangende detalj. På kartet fra den gang ville dette vært en fornuftig post, gitt kartets få detaljer og en ekvidistanse på 30 meter. Med start fra tømmerkoia nord for Store Daltjuven ville det vært bra med ledelinjer og kontrolldetaljer underveis, men sikkert også noen store overraskelser. Jeg testet starten på strekket videre til post 2 på kompasskurs via sydenden av Søndre Branntjern, og kom nokså umiddelbart til en dal/kløft med stupbratte sider og bløt myr i bunnen som måtte omgås. Da endte jeg nærmere nordenden av tjernet. Det ville nok vært mange slike overraskelser og omveier den gangen.

05 Okt 2016

Kom vi opp på Slottet, kommer vi vel også ned

Av Kjersti von Krogh

Vanligvis går det raskere ned fra en topp enn denne, vi måtte vi tråkle oss frem med stor forsiktighet i et lite gjestmildt slottsterreng.

05 Okt 2016

På toppen av Slottets tak

Av Kjersti von Krogh |

Her sto det gamle trigonometriske tårnet. Restene av treverket ligger nede, men boltene står. Og etter en kald morgen med hvitrimete jorder og kuldegrader i Sørkedalen, kunne vi innta en fornem lunsj på Slottet i varmende sol og vindstille.