Gardlaus snart klar?

I fjor startet arbeidet med å restaurere den gamle stua på Gardlaus. Den ligger ved Ankerveien, rett ved Steinsskogen gravlund. Bilde nr. 24714 viser hvor langt arbeidet var kommet for ti måneder siden, og nå er vegger og tak på plass. Det står imidlertid igjen en del arbeid innendørs. Det var meningen at det skulle åpnes for servering her denne høsten, men den planen er nok noe forsinket.

Oppdatert (september 2017): Åpningen ble 23. september 2017.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2016

Et annerledes krigsminne

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsmerket har en post nær minnelunden etter flystyrten med en Short Sterling 10. mai 1945, der alle 20 ombord ble drept. Men oppe på kanten av Gardermoenplatået er det krigsminner av en annen art: stillinger i tyskernes forsvarslinje av Gardermoen, kanskje maskingeværreder. På den tiden var dette fortsatt åpen beitemark, og eventuelle angripere kunne lett meies ned når de krabbet over kanten av ravinene. Disse minnene ligger helt inntil turstien, men er ikke skiltet.

25 Okt 2016

Ravinelandskap syd for Gardermoen

Av Odd Tore Saugerud

Etter nattens regn var Songa ganske stor og heller grå av leirpartikler som den hadde gravd ut. Graving i yttersving og deponering i innersving gir fine slyngninger. Gråor sammen med elvesneller og bregner danner et urskoglignende belte langs elvekanten, og sammen med falne trær og glatt leirjod blir dette til et nokså ufremkommelig terreng der det ikke er ryddet sti. Slikt terreng tilsatt slyngtorner var ganske typisk for orienteringsløpene i Texas.

25 Okt 2016

Ravinelandskapet syd for Gardermoen: elven Songa

Av Odd Tore Saugerud

Ravinelandskapet syd for Gardermoen skal være et av de største i Nord-Europa, og elven Songa med sidebekker har gravd og graver det fortsatt ut. Det skal også være Skandinavias største oreskog. Typisk for slik skog er mangel på høstfarger, fordi or feller bladene mens de fortsatt er grønne. I tillegg preges fargene på dette bildet av at vi fortsatt er inne i blåtimen.