Bårhaugkampen: rester av borgmuren i nordvest

Borgmurene har for det meste rast sammen og blitt overgrodd i århundrenes løp. Denne steinrøysa var nok den nordvestre delen av muren. Mot øst går en kløft med stup og skrenter til sider, og mot vest runder kollen av mot stup til bekken Tøla, ca. 40 meter lavere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2016

Bårhaugkampen: vannreservoaret til bygdeborgen

Av Odd Tore Saugerud

Bårhaugkampen var i sin tid det befestede tilfluktsstedet for befolkningen på gården Bårhaug når den var truet av fiender. Et område på grovt regnet 230 meters lengde og opptil 95 meters bredde var vernet med steinmurer og palisader, eller var utilgjengelig fra naturens side med stup og skrenter. Vannforsyning var viktig, overflatevann og kanskje en gravd brønn for drikkevann. Kjentmannshåndboken sier at den lå på Raumariket (Ringerike), det korrekte er nok Raumariket (Romerike).

25 Okt 2016

Bårhaugkampen: gravhaug og tjærehell ved Bårhaug

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet kan nok se ut som et helt vanlig skogsinteriør, men det er noe mer. Den lille kollen i bakgrunnen er en gravhaug som ennå ikke har blitt åpnet. Steinene i forgrunnen er et tjærehjell, den oppmurte renna som tjæra fra tjæremila omtrent der fotografen sto, skulle renne ut og samles opp.

25 Okt 2016

På Burmavegen

Av Per Sørhaug |

Her møtte vi våre dobbeltgjengere i en kort stopp på veg opp Burmavegen. Dagens seniortur til Maridalsalpene hadde 29 deltagere.