En mystisk demning i Tøla

Nordmenn har alltid elsket å demme opp vassdrag, så da ble det å følge Tøla nedover for å sjekke. Og ganske riktig, et godt stykke nedover lå betongdemningen med bredt overløp og sideløp til et støpt reservoar. Det var også en stengt bunnluke, men ingen synlig reguleringsordning for denne. Det var heller ikke noe synlig utløp (rørstuss, renne), så hensikten med demningen er nokså mystisk. Mye av dammen var nå fylt opp av grus. Det hele hadde vært solid inngjerdet. Betongdemning tyder 1900-tallet, kanskje ganske tidlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2016

En foss i Tøla

Av Odd Tore Saugerud

Tøla renner i Neperotdalen på vestsiden av Bårhaugkampen og ned forbi gården Bårhaug til den munner ut i Leira. Planen var å følge den oppover til stupet under Bårhaugkampen, men østsiden var for bratt, og med dagens vannføring var det ikke mulig å krysse Tøla på en noenlunde sikker måte. Sommerstid er den nok en bekk, for det var ingen klopper over den der stier krysset. Men denne dagen var den en elv, og det var den også listet som i oversikten over vassdrag på Romerike.

25 Okt 2016

Bårhaugkampen: rester av borgmuren i nordvest

Av Odd Tore Saugerud

Borgmurene har for det meste rast sammen og blitt overgrodd i århundrenes løp. Denne steinrøysa var nok den nordvestre delen av muren. Mot øst går en kløft med stup og skrenter til sider, og mot vest runder kollen av mot stup til bekken Tøla, ca. 40 meter lavere.

25 Okt 2016

Bårhaugkampen: vannreservoaret til bygdeborgen

Av Odd Tore Saugerud

Bårhaugkampen var i sin tid det befestede tilfluktsstedet for befolkningen på gården Bårhaug når den var truet av fiender. Et område på grovt regnet 230 meters lengde og opptil 95 meters bredde var vernet med steinmurer og palisader, eller var utilgjengelig fra naturens side med stup og skrenter. Vannforsyning var viktig, overflatevann og kanskje en gravd brønn for drikkevann. Kjentmannshåndboken sier at den lå på Raumariket (Ringerike), det korrekte er nok Raumariket (Romerike).