Lav sol over tynn is

Etter at flere dager med lavtrykksaktivitet har tatt fra oss skiføret for en stund, ble det i dag en flott, kjølig novemberdag. En natt med litt kulde var nok til at barfrosten igjen dominerte, klar for nye snøfall.

Lav sol over tynn is

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Nov 2016

Løkkafossen: et litt uvanlig hus

Av Odd Tore Saugerud

På nordsiden av fossen, med utsikt mot elva og Trulsrudkollen, og nå også Krydsbybakken, står dette lille huset. Grunnmuren er av murt gråstein, meget kraftig utført i forhold til husets størrelse, og det er en rommelig, overdekket veranda på stolper langs hele langsiden. På veggen der er det bundet fast to store høyttalere, og det er en parabolantenne med tre mottagerhoder på endeveggen. Det er ingen vei dit, bare et tråkk i jordekanten fra Kirkebyveien. I tillegg er det et skjul som er nesten fullt av grovkledd løvtreved. Det må ha vært en nokså spesiell person som har holdt til der.

15 Nov 2016

Løkkafossen: demningen sett fra vannsiden

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser en gråsteindemning lokalt forsterket med betong. Den har brukket tvers av der overløpet var. Enden av tømmerrenna, to solide gråsteinmurer, er godt synlig i venstre side av bildet. Trevarefabrikken lå på høyre side av fossen, og der står fortsatt to turbiner som drev maskinene.

15 Nov 2016

Løkkafossen: demningen til Lommedalen Trevarefabrikk

Av Odd Tore Saugerud

Hver gang jeg finner en ny foss eller større stryk i Lomma, dukker det opp enda en virksomhet som utnyttet denne. Denne gangen var det Løkkafossen litt nedenfor brua på Kirkebyveien, hvor Lommedalen Trevarefabrikk ble etablert i 1898 og holdt det gående til omkring 1960. Her er fossen, restene av demningen, som nå står helt åpen, og til høyre tømmerrenna for fløting til Bærums Verk. BV hadde fortrinnsrett til både vann og fløting. Vannet er skiføret som strømmer forbi.