Ingeborgseter: laftet uthus i forfall

Med stort hull i taket og flere råteangrep har forfallet kommet langt på uthuset på østenden av setervollen. Her luktet det gammelt høy! En kilde sier at det var stall på Ingeborgseter for hestene på Kjerraten i Åsa. Det er et godt stykke fra Ingeborgseter til Tollergangen, om det nå var der de gjorde tjeneste.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2017

Ingeborgseter: soverom i anden etage

Av Odd Tore Saugerud

På setra er ingen dører låst, men bygningene er så skjeve at de sitter godt fast. Det var likevel mulig å få innsyn i annen etasje: to soverom med to senger for kortvokste i hver, veranda i hver ende, men ingen spor etter ovn eller annen oppvarming. Sikkert friskt vinterstid. Spor etter vannlekkasje i hjørnet ved senga.

31 Jan 2017

Ingeborgseter sett fra vestsiden

Av Odd Tore Saugerud

Vestdelen av setervollen er fortsatt ganske åpen, og bildene av setra er vanligvis tatt fra denne siden. Sammen med bilde nr. 26670 gir dette bildet et godt inntrykk av både arkitektur og forfall. Takskader og store greiner som hviler på taket, peker i retning lekkasjer og raskere forfall. Det er litt interessant å se at det har vært innlagt elektrisitet her, se isolatoren på vindskia som er i ferd med å falle av.

31 Jan 2017

Ingeborgseter sett fra østsiden

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke enkelt å finne den gamle stien/veien til Ingeborgseter. I vestenden av Damtjern har nye hytteveier kommet til, og videre oppover et det et virvar av stier og tråkk som er ekstra godt synlige etter et lite snødryss. Men med kompasss går det bra, og snart dukker de to mest kjente husene opp gjennom granskogen. Østdelen av setervollen er vokst igjen, men rydningsrøysene inne i skogen viste på forhånd at kursen var riktig.