Damtjern sett fra Rokkemyrfjellet

På åsryggen nordvest for Ingeborgseter har det vært omfattende flatehogst de siste årene. Resultatet er vid utsikt i de fleste retninger. Denne dagen var det gråvær og tåke over lavereliggende strøk, så da var utsikten mot Damtjern med Storflåtan bak den beste dagen kunne by på. Tykt rim på trærne, tynt lag av snø med skare som ikke bærer, med sporsnø oppå med ferske spor etter ekorn, hare, rev og elg, og nå også en turgjenger med kamera. Åsen har et interessant navn: Med kart i liten målestokk heter den Rokkemyrfjellet (etter Rokkemyra i nordvest), men når målestokken øker, blir den til Ingeborgseteråsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2017

Ingeborgseter: enda en bygning i fremskredet forfall

Av Odd Tore Saugerud

Helt i det nordvestre hjørnet av setervollen, gjemt av trær og kratt, ligger denne ruinen. Her er skadene så omfattende at det ikke er mulig å si hvilken funksjon denne bygningen hadde, men manglende innerkledning og litt høy kan tyde på at den har vært en stall, neppe fra kjerratens dager.

31 Jan 2017

Ingeborgseter: laftet uthus i forfall

Av Odd Tore Saugerud

Med stort hull i taket og flere råteangrep har forfallet kommet langt på uthuset på østenden av setervollen. Her luktet det gammelt høy! En kilde sier at det var stall på Ingeborgseter for hestene på Kjerraten i Åsa. Det er et godt stykke fra Ingeborgseter til Tollergangen, om det nå var der de gjorde tjeneste.

31 Jan 2017

Ingeborgseter: soverom i anden etage

Av Odd Tore Saugerud

På setra er ingen dører låst, men bygningene er så skjeve at de sitter godt fast. Det var likevel mulig å få innsyn i annen etasje: to soverom med to senger for kortvokste i hver, veranda i hver ende, men ingen spor etter ovn eller annen oppvarming. Sikkert friskt vinterstid. Spor etter vannlekkasje i hjørnet ved senga.