Ærligheten rår

Folk som er ute og trener, legger av og til fra seg både sekker, rumpetasker og klær langs løypene. Så godt å se at folk stoler på hverandre!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2017

Svart-hvit verden ved vannskillet

Av Nina Didriksen

Det er fine forhold i løypa som passerer vannskillet Oslo-Drammen. Det er litt isete opp fra Auretjern, men ellers overraskende fint.

31 Jan 2017

Damtjern sett fra Rokkemyrfjellet

Av Odd Tore Saugerud

På åsryggen nordvest for Ingeborgseter har det vært omfattende flatehogst de siste årene. Resultatet er vid utsikt i de fleste retninger. Denne dagen var det gråvær og tåke over lavereliggende strøk, så da var utsikten mot Damtjern med Storflåtan bak den beste dagen kunne by på. Tykt rim på trærne, tynt lag av snø med skare som ikke bærer, med sporsnø oppå med ferske spor etter ekorn, hare, rev og elg, og nå også en turgjenger med kamera. Åsen har et interessant navn: Med kart i liten målestokk heter den Rokkemyrfjellet (etter Rokkemyra i nordvest), men når målestokken øker, blir den til Ingeborgseteråsen.

31 Jan 2017

Ingeborgseter: enda en bygning i fremskredet forfall

Av Odd Tore Saugerud

Helt i det nordvestre hjørnet av setervollen, gjemt av trær og kratt, ligger denne ruinen. Her er skadene så omfattende at det ikke er mulig å si hvilken funksjon denne bygningen hadde, men manglende innerkledning og litt høy kan tyde på at den har vært en stall, neppe fra kjerratens dager.