Fortsatt snø på myra ved Tanumvollen

Mens kjentmannsposten her henger godt synlig rett ved stien, bruker Flaggspretten orienteringskart i M 1 :10 000 og kan derfor gjemme sine poster litt bedre. På den lille myra syd for vollen var det fortsatt snø, og såpass mye tele i myra at det gikk an å komme seg tørrskodd ut til posten. Senere blir det nok verre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2017

Skjegget rogn ved Tanumvollen

Av Odd Tore Saugerud

Tanumvollen ligger ved stien fra Grønland til Butterudbonn, se bilde nr. 17376. Nedre del av vollen var omkranset av en rekke gamle rogner med skjegglav, se bilde nr. 17377. Dette bildet viser den mest fremtredende av dem. Men vollen vokser til, og oversikten blir borte. Bilde nr. 27097 viser en nærstudie av skjegget.

08 Mai 2017

Utsikt fra Myssmørkleiva

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Vestmarksetra til Grønland via Haugsvollen går opp den bratte Myssmørkleiva før den flater ut ved Grønland. Her er det ganske fin utsikt mellom skjeggete trær mot deler av Oslofjorden. Ved å flytte seg litt, er det utsikt helt mot Drøbak. På fjorden er Color Fantasy på vei til Kiel. Ifølge Store norske leksikon var myssmør (egentlig mysesmør) en norsk sommerdrikk laget av oppkavet surprim utrørt i kaldt vann. Det var kanskje behov for noe slikt her i bratta midt i solsteken.

07 Mai 2017

Vårgrønt på Steinsskogen

Av Erik Unneberg

Løvtrærne på Steinsskogen gravlund har begynt å grønnes, takket være det flotte vårværet de siste dagene. Det er både bussholdeplass og parkeringsplasser ved gravlunden, og herfra er det flott å starte turer inn i Bærumsmarka. I bakgrunnen på bildet ser vi Gardlaushøgda, som også har et vårlig fargeskjær. Vi ser den ikke på bildet, men rett ved gravlunden ligger den gamle husmannsplassen Gardlaus. Der skal etter planen en ny markahytte åpne for publikum senere i år.