Kampesetervika med høggerhytte(?)

I Kampesetervika står en liten hytte med uthus, muligens en høggerhytte. På hver side av denne har bekker gravd vekk mudderet i det som var bunnen av vannet, på venstre side bekken fra Kampeseter og den nå avstengte vanntunnelen fra Søndre Heggelivann, på høyre side en mindre bekk i dalen syd for Kampeseterbrenna. I vika var det stort paddebryllup med sang og voldtektsforsøk av ungkarer som fortsatt ikke hadde funnet en partner. Litt overraskende siden Trehørningen visstnok skal være et brukbart fiskevann, og det var vak rett utenfor paddekoret.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2017

Trehørningsdemningen 23. mai 2017

Av Odd Tore Saugerud

Fra nord i Kampesetervika er det god utsikt til Trehørningsdemningen og byggeaktivitetene der. Bildet viser at i østenden ser vannsiden ut til å være ferdigstøpt, mens det mot vest fortsatt er forskalinger og full aktivitet. Bilde nr. 27130 viser dette i mer detalj.

23 Mai 2017

Fortsatt lenge til prammen får vann over kjølen

Av Odd Tore Saugerud

Planene for renoveringen av demningen i Trehørningen gikk ut på at nå i mai skulle vannstanden være tilbake på normalt nivå. Slik gikk det ikke, og det er nå lenger ned til vannet enn på bilde nr. 26121 fra 28. september i fjor. Prammen er den samme som på bilde nr. 26122, men har i løpet av vinteren endt opp med kjølen i været, neppe som en konsekvens av naturkrefter.

17 Mai 2017

På jakt i skogen på nasjonaldagen

Av Nina Didriksen

Det er mange måter å bruke en fridag på. Nasjonaldagen ble brukt delvis til tradisjonelle sysler i bunadkategorien og delvis på tur i skogen. Et innslag på sistnevnte var en geocache eller turboks med informasjon om Tømtekleivene.