Rester av "Verdandehytten" ved Skjennungen

Opp gjennom årene må fotografen ha gått/syklet forbi vannet Skjennungen et tresifret antall ganger. Men det var først i dag han reflekterte over at en mur som ligger øst for veien og mindre enn ti meter fra denne, må være skapt av mennesker. Tar man de få skrittene opp til muren, er det lett å se at den åpenbart er rester av en liten bygning. Det som står igjen, er rester av grunnmuren og toppen på vedkomfyren. Rundt omkring ligger det også noen rester av metallgjenstander, som er gått over fra å være forsøpling til å bli kulturminner. Vel hjemme prøver fotografen å finne ut hva dette kan ha vært for noe. Nettet er ikke til mye hjelp, men en analog bokhylle gir noen spor. Tallak Molands bok ”Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år” forteller at det rundt år 1900 ble bygd mange skihytter fra Voksenåsen og Vettakollen og innover mot Blankvann. Her finner man også en gjengivelse av kapteinene Qvale og Bentsens skikart fra 1916, som viser en hytte betegnet som ”Verdandehytten” på det aktuelle stedet. At hytta er bygget ut rundt 1900, virker sannsynlig, ettersom det ikke fins spor av den på et annet skikart fra 1890.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jun 2017

Løkkafossen – et oversiktsbilde

Av Odd Tore Saugerud |

For å rive demningen må det anlegges en adkomstvei forbi turbinene og frem til demningen. Dette fremstilles som et bagatellmessig inngrep, men vil bli godt synlig. Karakterisert som gammelt jernskrammel vil gjerne turbinene forsvinne også, eller bli skadet av anleggsdriften. Bildet gir i alle fall en dokumentasjon av nedre del av fabrikkområdet slik det står i dag. Den oppmurte tømmerrenna for prioritert fløting for Bærums Verk er godt synlig ovenfor og til høyre for fossen.

03 Jun 2017

Løkkafossen - turbinene

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er de to Francisturbinene fra 1922 som drev Lommedalen Trevarefabrikk og som skaffet 25 kW likestrøm til fabrikken. Maskinene i fabrikken ble drevet av et system av flatremmer, mens elektrisiteten var til belysning.

03 Jun 2017

Løkkafossen - demningen skal rives

Av Odd Tore Saugerud

Demningen som danner Løkkadammen i dårlig forfatning. Det viser seg at den ble delvis sprengt vekk da bedriften der ble lagt ned tidlig på 1970-tallet, og NVE har besluttet at den skal rives. Planer om boligbygging setter fart i denne prosessen. Dette bildet dokumenterer dagens tilstand. Når demningen er fjernet, vil Lomma gå i en renne i berggrunnen, og dammen vil forsvinne. Enda et minne etter tidlig industri langs elva vil være tapt.