Det Nye Berg: Isi store Grube

Mens det lille skjerpet på bilde nr. 27276 ikke ble funnet drivverdig, var det mye jernglans å vinne ut i en åre litt lavere i åsen. Her ser vi ned i gruven, som er omtrent 25 meter lang, 1,5 meter bred og ti meter dyp. Her ble det utvunnet 130 tønner malm i løpet av tre måneder ved årsskiftet 1621/22. Det må ha vært et forferdelig slit, og veien til smeltehyttene ved Lomma var både bratt og lang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2017

Det Nye Berg: Lite skjerp i sydstupene på Eineåsen

Av Odd Tore Saugerud

Atie ser ned i en ganske grunn, regelmessig grop, gjennom mange år delvis fylt med løv. Her ser geologene et gammelt skjerp etter jernglans, fra tiden før 1641, da smeltehyttene ved Lomma ble flyttet til nåværende Bærums Verk. Bilde nr. 27275 viser et kart med beliggenheten av de gamle gruvene på Eineåsen.

06 Jul 2017

Kart over jernglansgruvene på Eineåsen

Av Odd Tore Saugerud

Det ble på slutten av 1500-tallet funnet jernmalm på Eineåsen og i bratta under Tanumplatået. Malmen inneholdt jernglans, i motsetning til magnetitt ellers i landet. Det var mye enklere å utvinne jern av jernglans i datidens primitive renneovner, hvor slaggen ble tappet av, mens jernet lå igjen som en gjødende, men ikke smeltet klump i ovnen. Med orienteringskart som grunnlag fant geolog Johannes A. Dons flere glemte, gamle gruver og skjerp, blant annet her på Eineåsen.

04 Jul 2017

Skogen tar utsikt på Melbyhøgda

Av Eivind Molde

Melbyhøgda har i alle år vært et flott utsiktspunkt langs Høgdevegen, den gamle ferdselsvegen mellom Hurdal og Feiring. Men setter man seg på benken her, er det ikke så mye man ser av Mjøsa og områdene rundt. Skogen skjuler mer og mer av utsikten.