Slå på tråden?

Om dette er strøm- eller telefonlinjer får ekspertisen avgjøre, men fotografen fikk assosiasjoner til eldre tider da folk "slo på tråden" til hverandre. I dette tilfellet blir det mellom Gåslungen gård og Liggeren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Rester etter fangdemningen og fundamentet til kverna

Av Odd Tore Saugerud

Øverst i bildet var antageligvis fangdemningen til saga og til kverna. En naturlig steinformasjon utgjorde nordsiden (til høyre i bildet), og så ble det bygget en forlengelse av denne over den lille fossen som er synlig på bildet. Fra demningen gikk det en lang renne til saga, og en kortere til kverna, som lå der hvor to steinpillarer er synlig på høyre side av bekken. Det skal ha blitt funnet en del av en møllestein som sannsynliggjør at kverna lå der.

10 Jul 2017

Sumpvekster langs vannkanalen

Av Odd Tore Saugerud

I denne delen av vannkanalen rant tidligere bare vannet som hadde drevet kverna. Nå går hele vannføringen der, og det har dannet seg en frodig sump med blant annet sverdliljer. I bakgrunnen noen av husene i grenda på Vestre Hakkloa.

10 Jul 2017

Fundamentene til Hakkloa sag

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent der bilde nr. 27282 er tatt ligger restene av fundamentene til Hakkloa sag. Legg merke til at muren til høyre har et tynnere parti. Det var kanskje for å gi plass til et remhjul for drift av saga eller fremtrekk av stokken som ble skåret opp. Saga var i drift helt opp i 1880-årene.