Nullutsikt fra Vettakollen

Ingen trengsel på Vettakollen denne tirsdagsformiddagen nesten midt i juli. Om det skyldes ferietid eller været vites ikke, men vi tror mest på det første. Det har ikke vært mange å se, hverken på stier eller veier de siste dagene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Hakkloa: atthaldsdemningen i Lukasvika

Av Odd Tore Saugerud |

Da gråsteindemningen i sydenden av Hakkloa ble bygget i 1888, ble reguleringshøyden for vannet øket med tre meter i forhold til det den var med kistedemningen fra 1869. Vannet fikk dermed mulighet til å renne ut både på østsiden ned til Bonnamyra og på vestsiden i Lukasvika. Det ble da bygget to atthaldsdemninger, også de i tilhogd gråstein, tettet med rosentorv og sikret mot bølge-erosjon med store steinblokker. Også disse demningene er fortsatt i god stand, og er en fryd for øyet. Kjentmannspost 2014-16.

10 Jul 2017

Hakkloa dam: kran med galge

Av Odd Tore Saugerud

Fløtningslukene er av den typen som løftes opp, og her står kranen som står for dette. Det er brudd i skinnegangen, så det må nok en reparasjon til før kranen kan kjøres. I graset ved siden av den ligger en manøvreringsenhet for en av bunnlukene. Den har sannsynligvis blitt erstattet av en mer moderne inne i damhuset.

10 Jul 2017

Hakkloa dam: stor vannføring ned Smalstrømmen

Av Odd Tore Saugerud

Denne dagen var det mulig å høre Smalstrømmen lenge før det var mulig å se den, og bildet viser grunnen: Bunnluka står åpen, og vannet spruter ut av den og danner en skikkelig foss videre. Egentlig var dette ganske uventet, siden vannstanden i Hakkloa er lav for tiden. Står utbedring av demninger for tur også her, på samme måte som for mange andre gamle demninger nå for tiden? Nye forskrifter, ny betong skjuler gammel grårstein.