Hakklomiddagskollen: siste stående tørrgran

I lia på nordsiden av Hakklomiddagskollen er det store og grasbevokste eldre hogstfelter. Nygranene har vokst seg høye, men innimellom er det også spor etter gammelskog som ble spart under hogsten. Her har en gamling blåst over ende, mens naboen står fortsatt, riktig nok uten topp. Det var også områder med vindfall blant de yngre granene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Hakklomiddagskollen: utsyn fra sydsiden mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Kjentmannsboka fremhever utsikten mot syd med Bjørnsjøen og omliggende herligheter. Et lokalt solstreif fikk det til å glitre i vann i den retningen, så da ble det en tur i dit også. Her er resultatet: tett tåke, iblandet regn. Men til venstre i bildet kan veien til Hakkloa skimtes, og nærmere midten veien fra Bjørnholt til Kikutstua der den går mellom Bonnamyra og Smalstrømhøgda. I klarvær er det sikkert fint her. På avstand ser Hakklomiddagskollen skogkledd og ganske vennlig ut. I tørt vær kan man vel si at det er interessant å ta seg frem her, og i regn blir det en utfordring.

11 Jul 2017

Nullutsikt fra Vettakollen

Av Nina Didriksen

Ingen trengsel på Vettakollen denne tirsdagsformiddagen nesten midt i juli. Om det skyldes ferietid eller været vites ikke, men vi tror mest på det første. Det har ikke vært mange å se, hverken på stier eller veier de siste dagene.

10 Jul 2017

Hakkloa: atthaldsdemningen i Lukasvika

Av Odd Tore Saugerud |

Da gråsteindemningen i sydenden av Hakkloa ble bygget i 1888, ble reguleringshøyden for vannet øket med tre meter i forhold til det den var med kistedemningen fra 1869. Vannet fikk dermed mulighet til å renne ut både på østsiden ned til Bonnamyra og på vestsiden i Lukasvika. Det ble da bygget to atthaldsdemninger, også de i tilhogd gråstein, tettet med rosentorv og sikret mot bølge-erosjon med store steinblokker. Også disse demningene er fortsatt i god stand, og er en fryd for øyet. Kjentmannspost 2014-16.