Hakklomiddagskollen 520 moh.: utsyn mot nordvest

Hakklomiddagskollen har to topper med en kløft mellom. Kjentmannsposten 2012-14 ligger på den søndre og høyeste. Området er fullt av skrenter og stup, og fra toppen er det fri sikt mot nordvest. Men nå kom tåka, og den eneste detaljen som kunne bestemmes med sikkerhet, var veikrysset på Puttedalsveien der veien til Hakklokroktjernet tar av mot nordøst (til høyre på bildet).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Lortkulp: enda et lite skogsvann

Av Odd Tore Saugerud

Kjentmannsboka anbefaler driftsveien forbi Lortkulp for å ta seg opp til Hakklomiddagskollen. Her er den. Egentlig ganske pent å se på, med gule vannliljer og litt myrull. Lorten var først og fremst langs breddene, hvor det stedvis var både brunt og bløtt, og ganske vått etter regnskuren som akkurat hadde passert.

10 Jul 2017

Hakklokroktjernet

Av Odd Tore Saugerud |

I dag ligger Hakklokroktjernet nokså avsides til, selv om det går en skogsbilvei opp dit. Der ender den også, etter nær 100 meter jevn stigning. Men på oddene i nordenden av vannet er det fine rasteplasser med tydelige spor etter folk. Det står til og med et transportabelt toalett ved veien. Denne dagen var det stille for folk, det blåste ganske friskt over vannet, og en solid regnbyge kom over Kikutmassivet. Kjentmannspost 2008-10.

10 Jul 2017

Hakklomiddagskollen: siste stående tørrgran

Av Odd Tore Saugerud

I lia på nordsiden av Hakklomiddagskollen er det store og grasbevokste eldre hogstfelter. Nygranene har vokst seg høye, men innimellom er det også spor etter gammelskog som ble spart under hogsten. Her har en gamling blåst over ende, mens naboen står fortsatt, riktig nok uten topp. Det var også områder med vindfall blant de yngre granene.