Tøla: landkar etter den eldgamle Hadelandsveien

Rett før Tøla renner under Gamle Hadelandsvei er det rester av en gammel bro i form av solide landkar av gråstein. Fra eldgamle tider har Hadelandsveien fra Romerike til Hadeland gått i dette området, så dette må være spor etter en enda eldre vei enn Gamle Hadelandsvei. Nå er broen borte, og det går et traktorvad på svaberget rett nedstrøms der den lå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2017

Tøla: demningen sett fra vestsiden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er demningen i Tøla sett fra motsatt side i forhold til bilde nr. 26239. Hullet i betongdekket går ned til en ventil med manøvreringsratt og en ganske grov sil. Fra dette stedet på demningen var det spor videre nedover langs fossen etter en grøft for en rørledning av ganske beskjeden dimensjon. Dette bekrefter på en måte at demningen var inntaket til et lokalt vannverk lenger nede, se bilde nr. 26241. Dammen nærmest i bildet kan ha innløp under vannspeilet fra Tøla, med hensikt å felle ut partikler i vannet før det gikk til vannverket.

26 Jul 2017

Bårhaugkampen: Tøla i sommervannføring

Av Odd Tore Saugerud

I fjor var Tøla en liten, men stri elv, se bilde nr. 26238. Nå var den redusert til en liten bekk, og tiden var inne til å følge den fra nord gjennom den trange Neperotdalen og juvene vest for Bårhaugkampen. Men selv om bekkeleiet var trangt og steinfylt, var det også ganske gjengrodd med kratt og umulig å fotografere i nå, så det prosjektet lot seg ikke gjennomføre. Bildet er fra et av de få stedene det var mulig å ta seg enkelt ned til bekken. Her hadde det nok vært en skikkelig foss ved større vannføring.

26 Jul 2017

Bårhaugkampen: utsikt mot sydøst fra bygdeborgen

Av Odd Tore Saugerud

Selv om Bårhaugkampen stort sett er bevokst med høy barskog, er det fortsatt utsikt over Maura og helt til Gardermoen fra en fjellknaus på sydøstsiden. På bildet er tårnet på Gardermoen synlig i høyre hjørne, og de hvite strekene under er fly. Det var stor aktivitet med flyavganger mot nord, men flyene forsvant i disen. DNT hadde satt opp nye veivisere nede ved Gamle Hadelandsvei, og blåmerket stien til utsiktspunktet. Stien fortsetter grønnmerket mot nord, og krysser etter hvert bekken Tøla, med muligheter til en rundtur.