«Elva» fra Søndre Heggelivann

«Elva» på bilde nr. 27395 kommer ut av et betongrør og går rett mot en betongkloss for å hindre erosjon før den strømmer videre mot Trehørningen. Dette er utløpet av overføringstunnelen for vann fra Søndre Heggelivann, en av kildene til Bærum Vannverks kjede av reservoarer i Trehørningsvassdraget. Vanligvis er ikke utløpet synlig annet enn som en råk eller usikker is om vinteren. Tunnelen har ikke vært i bruk før nå under rehabiliteringen av Trehørningsdemningen, men nå er det tydeligvis så tørt at det må ekstra vann til for å opprettholde minimumsvannføring videre nedover i vassdraget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2017

Høggerhytta i Kampesetervika og en ny «elv»

Av Odd Tore Saugerud

Allerede oppe på Kampeseterveien var lyden av rennende vann tydelig, så da måtte det undersøkes nærmere. Via et nokså nytt hogstfelt er det grei tilgjengelighet til høggerhytta, og mellom hytte og stall er elva synlig. Bilde nr. 27396 viser den og dens kilde på nærmere avstand.

03 Aug 2017

Den gamle båten sydøst i Trehørningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme båt som på bilde nr. 26125, men nå tatt med teleobjektiv. Det er ryddet litt rundt akterenden, men fortsatt vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvordan den egentlig så ut, og hvilken funksjon den hadde. Kanskje noen kan si mer etter å ha sett dette bildet?

03 Aug 2017

Trehørningen på laveste vannstand

Av Odd Tore Saugerud

Oppfyllingen av Trehørningen skulle startet for tre måneder siden, men slik gikk det ikke. Vi får håpe at dette er siste bilde ved laveste vannstand. Bildet viser også hvordan blå himmel om morgenen blir dekket av skyer ut over dagen, og så kommer regnet. Ganske typisk for været den siste tiden.