Den nye veien i Dammyrdalen

Den nye veien i Dammyrdalen har vært sterkt omdiskutert og også gjenstand for demonstrasjoner. Fra trehørningssiden er det til nå opparbeidet snaue 300 meter vei, nesten frem til der skiløype nr.75 (Dammyra-Gampetjern-Løvlia) går. Veien er anlagt med grov steinfylling på duk forsterket med netting, med mindre stein og litt toppmasse over dette. Den er helt tydelig i anleggsfasen, og det vil være nødvendig med videre bearbeiding av massene langs grøftekantene og et tykkere lag med toppmasse. I protestene anføres det at det antas at veien bygges for tømmerbiler på opptil 60 tonn, syv aksler og 24 meter lengde. Fundamenteringen av veien tyder vel neppe på dette, og tilførselsveiene på trehørningssiden må vel i så fall både forsterkes og rettes ut.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2017

«Elva» fra Søndre Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

«Elva» på bilde nr. 27395 kommer ut av et betongrør og går rett mot en betongkloss for å hindre erosjon før den strømmer videre mot Trehørningen. Dette er utløpet av overføringstunnelen for vann fra Søndre Heggelivann, en av kildene til Bærum Vannverks kjede av reservoarer i Trehørningsvassdraget. Vanligvis er ikke utløpet synlig annet enn som en råk eller usikker is om vinteren. Tunnelen har ikke vært i bruk før nå under rehabiliteringen av Trehørningsdemningen, men nå er det tydeligvis så tørt at det må ekstra vann til for å opprettholde minimumsvannføring videre nedover i vassdraget.

03 Aug 2017

Høggerhytta i Kampesetervika og en ny «elv»

Av Odd Tore Saugerud

Allerede oppe på Kampeseterveien var lyden av rennende vann tydelig, så da måtte det undersøkes nærmere. Via et nokså nytt hogstfelt er det grei tilgjengelighet til høggerhytta, og mellom hytte og stall er elva synlig. Bilde nr. 27396 viser den og dens kilde på nærmere avstand.

03 Aug 2017

Den gamle båten sydøst i Trehørningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme båt som på bilde nr. 26125, men nå tatt med teleobjektiv. Det er ryddet litt rundt akterenden, men fortsatt vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvordan den egentlig så ut, og hvilken funksjon den hadde. Kanskje noen kan si mer etter å ha sett dette bildet?