Etter regn og torden kom atter sol

Det ble en aktiv ettermiddag med mye regn og torden over Vestmarka og Krokskogen. Da gjør oppklaring med motsol over nyvasket natur, lokale tåkeskyer og fortsatt velutviklede cumulusskyer godt. Bildet er tatt fra Kolsås, og åsene i bakgrunnen er litt av Ramsåsen til venstre, og Høgbrennåsen til høyre i bildet. Litt til venstre for midten av bildet går Ursdalen innover mot vest, og solen skinner fortsatt på jordene til Sand gård.

Etter regn og torden kom atter sol

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2017

Uvær over Krokskogen

Av Nina Didriksen

Kraftig regn med torden dro seg over Ringerike og Krokskogen fredag ettermiddag. Denne vakre regnbuen viste seg over Gullerudmarka, med Ringkollåsene i bakgrunnen.

02 Aug 2017

Rester av Holtesag

Av Erik Unneberg |

Holtesag på oslosiden av Lysakerelven var i drift til et stykke ut på 1800-tallet, men nå er det bare ruiner igjen.

03 Aug 2017

Den nye veien i Dammyrdalen

Av Odd Tore Saugerud

Den nye veien i Dammyrdalen har vært sterkt omdiskutert og også gjenstand for demonstrasjoner. Fra trehørningssiden er det til nå opparbeidet snaue 300 meter vei, nesten frem til der skiløype nr.75 (Dammyra-Gampetjern-Løvlia) går. Veien er anlagt med grov steinfylling på duk forsterket med netting, med mindre stein og litt toppmasse over dette. Den er helt tydelig i anleggsfasen, og det vil være nødvendig med videre bearbeiding av massene langs grøftekantene og et tykkere lag med toppmasse. I protestene anføres det at det antas at veien bygges for tømmerbiler på opptil 60 tonn, syv aksler og 24 meter lengde. Fundamenteringen av veien tyder vel neppe på dette, og tilførselsveiene på trehørningssiden må vel i så fall både forsterkes og rettes ut.