Sakte flyt

Rett før Granfossen flyter Lysakerelven sakte nedover. Bildet er tatt mot nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2017

Lysakerelvens høyeste fall

Av Erik Unneberg

Ved Jarfossen, som også kalles Storengfossen, har Lysakerelvens sitt høyeste fall. Det er på 22 meter. I dag var imidlertid vannføringen i elven ganske lav, så det gikk fint å gå litt ut i vannet for å få tatt et bilde.

04 Aug 2017

Nederst i Lysakerelven

Av Erik Unneberg

Etter å ha gått nedover Lysakerelven på bærumssiden, var det å ta fatt på turen oppover, på østsiden av elven. Bildet er tatt like ved Lysaker stasjon.

04 Aug 2017

Granfossen

Av Erik Unneberg

Granfossen, som tidligere ble kalt "Fåbrofossen" har et fall på tolv meter. Det er et av Lysakerelvens største. Over fossen går det en bro, og helt siden middelalderen har det vært ferdsel her.