Røsslyng ved Sulutjern i Osmarka

Fra tiden vi hadde hytte i Hedalen kjenner vi Suluvann (med Dreparhølen!) i Vassfaret, så da måtte vi naturligvis også innom Suluvann i Osmarka. Det som med en gang slo oss, var de store feltene med røsslyng i full blomst som lyste opp på nordsiden av vannet. Bildet viser bare en liten del av disse.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2017

Utsikt mot Kikutmassivet over Åbortjern i Osmarka

Av Odd Tore Saugerud

I følge Markadatabasens eneste sommerbilde av Åbortjern i Osmarka er dette vannet som venter på vintersesongen. Men det er ikke så verst om sommeren heller: utsikt mot Kikutmassivet over fortsatt gule vannliljer, og på myrene i syd mer enn nok molter til å mette to mager. Men moltene begynner å bli overmodne nå.

08 Aug 2017

Grønn foss i Fyllingselva mot Bjørnsjøen

Av Odd Tore Saugerud

I forbindelse med oppgradering av elveløpet for fløting ble den brattere nedre delen mot Bjørnsjøen utsprengt og bunnen ryddet. Med dette ble det gode forhold for grønn begroing i løpet av sommeren.

08 Aug 2017

Skåmur i Fyllingselva mellom Løken og hengebrua

Av Odd Tore Saugerud

Fyllingselva var allerede på slutten av 1700-tallet en viktig fløtningselv mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. I 1878 ble det bygget ny gråsteinsdemning ved Fyllingen, og resten av elveløpet ble oppgradert blant annet med denne lange skåmuren fra Løken og nedover. En skikkelig mur av tilhogd gråstein som har motstått tidens tann vel.