Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2003

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud om lag 250 meter øst for Soterud var kjentmannspost i perioden 2002 - 04. Forhistorien til stedet er usikker. I omtalen av Soterud nevnes det at det var en finneplass der litt opp i skråningen, hvor det bodde folk til 1828. Bildet viser fjøset sett fra syd slik det sto i oktober 2003, omgitt av stor skog på alle kanter unntatt mot syd. Bilde nr. 27476 viser hvordan det ser ut i dag (august 2017).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Aug 2017

Ristjernputten

Av Odd Tore Saugerud

I det bevokste myrområdet nord for Ristjern ligger det en godt gjemt myrputt. Navnløs på kartet, men Ristjernputten kunne kanskje vært passende. Her med et svakt gulskjær og noen falne løvblader. Det vises at det går mot slutten av august.

20 Aug 2017

Ristjern på høydedraget vest for Trehørningsvassdraget

Av Odd Tore Saugerud

På høydedraget vest for Trehørningsvassdraget ligger det tre små tjern, alle vekk fra det glisne stinettet i området. Det sydligste av disse er Ristjern syd for Soterud. Et riktig idyllisk lite myrtjern, særlig i sol og med litt dramatiske skyer.

20 Aug 2017

Halvorsenhytta åpnet i Vestmarka

Av Nina Didriksen

Mange turfolk gikk til Tveitersetra i Vestmarka i dag, der Asker turlag og DNT åpnet Halvorsenhytta. Hytta har navn etter komponisten Johan Halvorsen, som bygget den i 1899, og har fin utsikt mot Oslofjorden.