Abrahamsrud: steinhytta sett fra nord 2003

Bildet viser hytta og restene av steinfjøset sett fra nord oktober 2003. Det var da fortsatt mulig å lukke igjen døra. Veggene til fjøset hadde falt sammen, og det vokste store graner inne i ruinen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Aug 2017

Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2017

Av Odd Tore Saugerud

Slik ser hytta ut innvendig i august 2017. Understøttelsen av klaffbordet har gitt etter, og mye av det som sto på det, har havnet på gulvet. Løse bord med spiker og mange års støv og spindelvev gjorde det lite trivelig å gå nærmere inn i sittekroken. I restaureringen rundt 1970 ble det i stor grad brukt lokale materialer, bjørkestammer til hyller og takstøtter, granstammer til tak og mønsås, men ovnen ble båret opp dit. De to gamle interiørbildene, bilde nr. 27471 og bilde nr. 27472, ble tatt med blitz, mens dette er tatt i meget sparsomt naturlig lys, håndholdt med støtte.

26 Okt 2003

Abrahamsrud: matforråd og kjøkkentøy 2003

Av Odd Tore Saugerud

På hylla i sittekroken sto også rester av matforrådet, både tørrmat og syltetøy. Kjøkkentøyet bærer preg av at oppvask ikke hadde vært en viktig del av tilværelsen her oppe.

26 Okt 2003

Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2003

Av Odd Tore Saugerud

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud ble krympet og restaurert til en steinhytte av tre gutter fra Lommedalen rundt 1970. Her er sittekroken med benk og klaffbord. Oppvasken etter det siste måltidet før hytta ble tatt ut av bruk, sto der fortsatt og venter på en omgang med Sunlight oppvaskmiddel.