Grimstad barakker: bobarakken

Den største og best synlige ruinen etter Grimstad barakker ligger på en liten rygg mellom bekken og en mindre myr øst for denne. Her var det kjøkken, spisesal og soverom.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Aug 2017

Grimsvannsbekken ved Grimstad barakker

Av Odd Tore Saugerud

Det er skikkelig vått i myrene i Marka nå, så med lave terrengsko var en tørrere vei til Grimstad barakker litt nord for Grimsvann ønskelig. Åsryggen mot Almedalshøgda er forholdsvis tørr med noen myrer, åpne knauser i høyden, tett skog og kratt lenger nede, og tallrike småstup og bevokste urer. Vel nede ved ruinen var bekken passe stor og litt stemningsfull, så da måtte den likevel krysses. Her er resultatet. Terrengskoene var fortsatt tørre etter to kryssinger og retur til veien, men dette var ikke et raskt veivalg.

16 Aug 2017

På sykkel i Frognerparken

Av Erik Unneberg |

Allerede ved åttetiden denne mandagen var de første turistene på plass i Frognerparken. Andre tok seg gjennom parken på to hjul, sannsynligvis på vei til jobb eller skole.

20 Aug 2017

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2017

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser hytta/fjøset sett fra syd lik det står i august 2017. Sammenlignet med bilde nr. 27470 har bordkledningen øverst på veggen forsvunnet, og torvtak med underlag er mer medtatt. Steinveggene har ikke forandret seg vesentlig. Dette er sannsynligvis deler av murene til det opprinnelige fjøset. Treet hvor tavlen til kjentmannsposten sto er hogd ned, og tavlen fjernet og kastet. Vi fant den tilfeldigvis og satte den opp igjen mot steinveggen. Hvor lenge den og hytta overlever er nokså uvisst, men dette hjørnet vil nok bestå en god stund til.