To eksempler på solid gråsteinsmuring

I sydenden av Skapertjern er det en demning med sidedemning murt i gråstein med vannside dekket av betong. Disse har sammenheng med at Drammen hadde drikkevannsreservoar her tidligere. Nedenfor demningen går det en vei på murer som er utført på samme måte. Skikkelig og varig håndverksutførelse.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2017

Molybdenverket: molybdenbruddet

Av Odd Tore Saugerud

Forekomsten av molybden var tydeligvis begrenset til en ganske smal åre i lia ganske nær Skapertjern. Det ble drevet både som dagbrudd og gruvegang. På det dypeste var det 40 meter fra overflaten og ned til hovedstollen. Malmen var mager, 0,2 % mot Knaben gruvers 0,5 %. Bruddet er godt inngjerdet og vanskelig å fotografere.

28 Aug 2017

Molybdenverket: transformatorhuset august 2017

Av Odd Tore Saugerud |

Dette bildet viser transformatorhuset slik som det står i august 2017. Bilde nr. 25735 viser det i juli 2016, og bilde nr. 20788 viser tilstanden i desember 2013. Bare i løpet av disse fire årene har forfallet økt betydelig. Bilde nr. 27519 viser det i desember 1998. Når først bærende deler av veggene forfaller, går videre forfall raskere. Men nå har epletreet foran huset vokst seg stort, og bærer rikt.

27 Aug 2017

Postkort fra beverland

Av Nina Didriksen |

Tydelige tannmerker gir et klart inntrykk av hvem som har vært på ferde. Denne store bjørken står ved St. Josefskulpen, eller Hakkloløken, som det står på kartet. Her ferdes bare noen få fiskere og en og annen geocacher, men ifølge loggboken på stedet er det over ett år siden siste besøk.