Søndre Krokvann: rester av Borkedemningen

I overskriften til bilde nr. 27539 er Borkedemningen, eller Borkedammen som den vanligvis kalles, nevnt, men ikke i teksten. Den er med på bildet også, litt utenfor midten av den lange vika, men nokså liten og utydelig. Her er den ved hjelp av teleobjektiv hentet nærmere. Mønsteret med liggende og stående stokker er også kjent fra Nordmarka, se f.eks. bilde nr. 27382. Bilde nr. 27541 viser flere detaljer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2017

Søndre Krokvann med steindemningen og Borkedemningen

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Krokvann er nå demt opp med en steindemning som senere er utbedret med bordkledning dekket med vanntett duk på vannsiden, og et betonglag på damkronen. Demningen har bunnluke med reguleringsratt. Dette står så lavt at det bare er tilgjengelig ved lav vannstand. Enten mangler en forlengelse opp til full vannstand, ellers så har den som skulle betjene ventilen hatt med seg en passende forlengelsesstang med arm. Nå sto bunnluka åpen, og vannstanden var lav. Bilde nr. 27540 og bilde nr. 27541 viser flere detaljer.

02 Sep 2017

Midtre Krokvann sett fra syd

Av Odd Tore Saugerud

Til å være et Krokvann er Midtre Krokvann ganske rett. Øst for vannet hever den stedvis stupbratte Ørnåsen seg til 274 moh., 60 meter høyere enn vannet.

02 Sep 2017

Midtre Krokvann: øya ved tangen i nord

Av Odd Tore Saugerud

Midtre Krokvann er bare representert med ett oversiktsbilde på Markadatabasen til nå, men er etter vår mening så tiltrekkende at det fortjener flere. Dette er øya utenfor tangen nord i vannet, en tange som er en utmerket rasteplass. Tydeligvis også en brukbar fiskeplass, for her var både fiskere og henlagte rester av fiskeutstyr. Til og med et vak på bildet, men det var etter det vi ville kalle en fiskepinne.