Søndre Krokvann: Borkedemningen og en gammel beverhytte

Her er restene av Borkedemningen sett fra en annen vinkel enn på bilde nr. 27540. Den var nok lavere enn dagens steindemning, og er bare synlig ved lav vannstand. Til venstre for den er det en litt unaturlig kvistrøys som kan være restene etter en gammel beverhytte.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2017

Søndre Krokvann: rester av Borkedemningen

Av Odd Tore Saugerud

I overskriften til bilde nr. 27539 er Borkedemningen, eller Borkedammen som den vanligvis kalles, nevnt, men ikke i teksten. Den er med på bildet også, litt utenfor midten av den lange vika, men nokså liten og utydelig. Her er den ved hjelp av teleobjektiv hentet nærmere. Mønsteret med liggende og stående stokker er også kjent fra Nordmarka, se f.eks. bilde nr. 27382. Bilde nr. 27541 viser flere detaljer.

02 Sep 2017

Søndre Krokvann med steindemningen og Borkedemningen

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Krokvann er nå demt opp med en steindemning som senere er utbedret med bordkledning dekket med vanntett duk på vannsiden, og et betonglag på damkronen. Demningen har bunnluke med reguleringsratt. Dette står så lavt at det bare er tilgjengelig ved lav vannstand. Enten mangler en forlengelse opp til full vannstand, ellers så har den som skulle betjene ventilen hatt med seg en passende forlengelsesstang med arm. Nå sto bunnluka åpen, og vannstanden var lav. Bilde nr. 27540 og bilde nr. 27541 viser flere detaljer.

02 Sep 2017

Midtre Krokvann sett fra syd

Av Odd Tore Saugerud

Til å være et Krokvann er Midtre Krokvann ganske rett. Øst for vannet hever den stedvis stupbratte Ørnåsen seg til 274 moh., 60 meter høyere enn vannet.