Burudvann: nytt overløp med S-formet bekkeløp

Overløpet ble i forbindelse med rehabiliteringen flyttet fra midten, se bilde nr. 17833, til sydenden. Før var det fra overløpet en loddrett foss til rett og ganske flatt bekkeløp, nå er overløpet avrundet og går over i et slakere S-formet bekkeløp med kanter av løst stablete stein.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2017

Burudvann: den rehabiliterte demningen sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

Naturen begynner å ta seg inn igjen etter arbeidet med å rehabilitere demningen i Burudvann, så det var naturlig å ta seg en tur dit og se hvordan det hele tar seg ut med litt vannføring. Det er påfallende hvordan det nye betongpåbygget og allerede høye vekster på luftsiden dekker over den gamle steindemningen. Det virker litt brutalt å behandle en over 100 år gammel demning slik.

10 Sep 2017

Skimten 554 moh.: sikteplate mot nære og fjerne mål

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 27566 viser den murte varden på Skimten. På det bildet peiler Atie seg inn mot Gausta, 83 kilometer unna. Andre, også fjerne, mål er Ringkollen, Gyrihaugen, Løvlia, Tryvasstårnet og Holmenkollen. Sikteplaten ble satt opp i 1961, og var vel heller ambisiøs allerede da, selv om det da var mye mindre vegetasjon rundt Skimten. Nå passer vel i beste fall betydningen «kan se utydelig» på de fleste av målene.

10 Sep 2017

Skimten 554 moh.: toppen av Skimtplatået

Av Odd Tore Saugerud

Skimten med sine 554 moh. og murt varde er det høyeste punktet på Skimtplatået. Skimt kan bety «det vi kan øyne, se utydelig», og knytter da navnet til utsikten fra høyden ved varden. At utsikten fra Skimten har vært viktig, viser bilde nr. 27567.