Bevergnag ved vannet vest for Svartvann

Veien som ble anlagt forbi vannet ved Tunneltippen demte det opp, men har stikkrenner rett under veitoppen. Men det syntes ikke beveren at var bra nok, så den bygde sin egen demning på toppen av veien, og sørget for at vannet fikk sin karakteristiske profil med mange døde trær langs kantene. Men som bildet viser, var dette en god stund siden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Tverrslaget vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Det skal ha vært flere tverrslag til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og dette er ett av dem. Forsvarlig avstengt med sammensveiste kamstål, og egentlig lite fristende å gå inn i med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de to-mannslagene som drev tunnelen med håndboring.

19 Sep 2017

Tunneltippen vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Tunneltippen vest for Svartvann er navnsatt på Markadatabasens kart. Navnet kommer av at massen fra et av tverrslagene til i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven er dumpet ned den bratte åssiden her, og senere brukt til å lage en vei som også demmer opp et langt og grunt vann i dalbunnen. I løpet av 100 år har rødlav funnet gode voksekår her.

19 Sep 2017

Grimsvannsputten: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Grimsvann har i nordenden en demning og en kanal videre mot nord, begge deler kunstferdig utført i gråstein. Dette er starten på vannets reise til Grimsvannsputten, og derfra ca. 50 meter videre mot nord, før det forsvinner inn i et hull i åssiden som vist på dette bildet. Det er en loddrett sjakt rett ned i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, godt inngjerdet med solid gjerde. Det er også andre byggverk og installasjoner på dette stedet, men funksjonen til disse er ikke avklart ennå.