Gjerdingdammen: damvokterboligen med uthus

Øst for reguleringshuset står damvokterboligen med uthus. En kilde sier at damvokterboligen ble bygget ny i 1908, en annen at den var arbeiderbrakka Daltjuvtomta som ble flyttet dit etter at tunnelene var ferdige. Gamle bilder fra Gjerdingdammen og fra Daltjuvtomta er av såpass dårlig kvalitet at det ikke er mulig å avgjøre om det siste er riktig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Rester av sikringsskap og rør i Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Langs blåstien, omtrent midtveis mellom fangdemningen og den nederste fossen, ligger et gammelt sikringsskap og minst en rørbit henslengt på ei steinrøys. Kanskje lå kraftstasjonen i dette området? Her er det ikke tilrådelig å undersøke nærmere før terrenget blir tørrere og årsveksten har visnet ned.

19 Sep 2017

Starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Den utsprengte renna er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen. Kartet fra 1872, se bilde nr. 27629, gir ingen klar forklaring på hvorfor det var nødvendig å sprenge ut en slik renne, om det da ikke er riktig at bekken fulgte veien et stykke nedover før den i bue rant ned i Almedalen. Men så gamle kart har gjerne betydelige unøyaktigheter.

19 Sep 2017

Innsyn i tverrslaget vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Slik ser det ut innover i tverrslaget vest for Svartvann. Her gikk det sannsynligvis en trallegang med sporvidde 600 mm for vagger som fraktet ut utsprengt tunnelmasse. Det er egentlig lite fristende å gå inn her med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de fire to-mannslagene som drev tunnelen helkontinuerlig med håndboring.